Sveriges modeföretag vänder sig till SaaS för att planera inköp och lager

February 6, 2024

Feb 6, 2024

Press Release

Modebranschen prioriterar lönsamhet och hållbarhet framför tillväxt. Fler bolag tar hjälp av ny specialiserad SaaS för att förbättra effektiviteten i inköps- och lagerplanering och för att undvika överlager och främja ett bra kassaflöde. Förskjutningen syns hos Madden Analytics som växer med 200% och knyter till sig användare som J.Lindeberg, Chimi, Asket och Djerf Avenue.

Modeindustrin står inför en omvälvande förändring när den lämnar det gamla tillväxtparadigmet bakom sig och istället fokuserar på att skapa långsiktig lönsamhet. Detta skifte är en reaktion på en förändrad marknadsdynamik, där den tidigare blomstrande ekonomin har gett vika för en mer osäker och krävande verklighet.

Under ett årtionde med stark ekonomi prioriterades tillväxt ofta högre än mycket annat. Modeföretag producerade stora volymer för att möta den höga efterfrågan, nya D2C-varumärken som vänder sig direkt till slutkonsument utan mellanhänder startades och expanderade snabbt, och försäljning online fick en stark tillväxt inte minst under pandemin. Men snabb tillväxt kräver också stora - ofta spekulativa - lager, och många bolag förlitade sig på reor för att göra sig av med överskottslager. Efter pandemin och den senaste tidens ekonomiska utmaningar är dock tiden över för inköp utan ordentlig planering.

Många företag befinner sig i en situation där överlager och svag lageromsättning utgör allvarliga hot. Tillgången till kapital är mindre, konsumenterna är mer prismedvetna och efterfrågan har sjunkit. Det har blivit tydligt att förändring är nödvändig för att överleva och prestera i denna nya ekonomiska verklighet. Även bolag som fortsätter växa snabbt behöver optimera sin inköpsplanering, för att inte de växande inköpen skall sätta för mycket press på kassaflödet. 

I denna förändrade verklighet vänder sig allt fler modeföretag till SaaS-lösningar som Madden Analytics för att stärka sin inköps- och lagerplanering. Genom att dra nytta av ny teknologi får företagen inte bara bättre prognoser och ökad effektivitet utan kan också minimera risken för felköp och därmed säkerställa att de köper in varor i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Detta höjer lageromsättningshastigheten och främjar kassaflödet samtidigt som det främjar en hållbar och lönsam verksamhet där man inte överproducerar varor i onödan.

Maddens SaaS-tjänst för inventory planning som lanserades under 2022 integreras mot kundens affärssystem och hjälper användaren att med avancerade maskininlärningsmodeller göra bättre prognoser över framtida försäljning samt lagerutveckling och inköpsbehov. Tjänsten förenklar och automatiserar inköpsarbetet, samt förbättrar lageromsättningshastigheten och därmed kassaflödet. 

Att fler bolag ser över sina inköpsprocesser och vänder sig till Madden Analytics syns inte minst i bolagets egen utveckling; under sitt andra år efter lansering, 2023, har Madden Analytics sett en tillväxt i återkommande prenumerationsintäkter (ARR) på över 200% till ca 6 MSEK. Även bolag som levererat lönsam tillväxt senaste åren vänder sig till Madden Analytics för att fortsätta växa hållbart och säkerställa en lönsam och effektiv varuförsörjning. Bland varumärkena som använder tjänsten finns t ex J.Lindeberg, Djerf Avenue, Chimi, Aim’n, Flattered, Singular Society och Asket

Madden Analytics VD och medgrundare Axel Bukowski väger in om förändringen i modeföretags fokus “De flesta bolag vi träffar vittnar om en förändrad marknad där shoppingviljan och efterfrågan var väldigt hög fram till för ett par år sen. Med tanke på att det tidigare har varit förhållandevis lätt att hitta tillväxt i försäljning så är det inte så många modebolag som har investerat i att optimera processer och system för att beräkna och hantera inköp. Maddens tjänst går snabbt att komma igång med och våra kunder ser ofta resultat omgående, dels i sparad arbetstid för inköp, men framförallt i optimerade lagernivåer. Hela branschen behöver ställa om från spekulativ överproduktion till rimliga och detaljerade databaserade prognoser. Vår tjänst är en viktig del i den omställningen.”

Skiftet mot en balanserad och noggrann strategi för att undvika överlager och säkerställa kassaflöde representerar ett litet, men betydelsefullt steg mot en mer hållbar modeindustri.


Om Madden Analytics

Madden Analytics är en SaaS-lösning som hjälper varumärken att planera och följa up försäljning och lager med målet att optimera produktion för försäljning och minska överlager. Madden Analytics tjänst lanserades 20222 i Stockholm, Sverige, och har en kund- och partnerbas som inkluderar varumärken som J.Lindeberg, Chimi, Asket, Our Legacy, Flattered, Nordic Knots och Djerf Avenue. 

Kontakt:
Axel Bukowski

axel@maddenanalytics.com

0735 61 88 68

Subscribe

Get the latest articles on sales and inventory health straight into your inbox.

Get to know Madden