Framtidens E-Handel, how to succeed with inventory planning

October 14, 2022

Oct 14, 2022

Podcast

Axel Bukowski on Framtidens E-handel

This week, one of our founders Axel Jacobsson guests the podcast Framtidens Ehandel to talk about the ins and outs of inventory planning. It is all about streamlining and forecasting your purchases to meet your sales demand. In this episode, you will hear Axel's best tips on how to get it right.

7:30 - What was it like working for Rocket Internet?

13:45 - The journey to building his own brand and where they are at today.

16:00 - What initiated Madden Analytics?

23:30 - How to best plan your inventory

31:45 - When to gear up for wholesale as a D2C brand. How does Madden Analytics work?

_________

Den här veckan gästar en av våra grundare Axel Bukowski podcasten Framtidens Ehandel för att prata om lagerplaneringens ins och outs. Det handlar om att effektivisera och prognostisera dina inköp för att möta din försäljningsefterfrågan. I det här avsnittet får du höra Axels bästa tips om hur du får det rätt.

7:30 - Hur var det att arbeta för Rocket Internet?1

3:45 - Resan till att bygga sitt eget varumärke och var de är idag.

16: 00 - Vad la grunden för Madden Analytics?

23:30 - Hur du bäst planerar ditt lager

31:45 - När du ska rusta dig för grossistförsäljning som ett D2C-varumärke. Hur fungerar Madden Analytics?


Want to know more? Book a free demo and we'll show you the ropes!

Subscribe

Get the latest articles on sales and inventory health straight into your inbox.

Get to know Madden