E-commerce wins with smarter inventory planning

May 22, 2023

Podcast

Axel Bukowski on Detaljhandelspodden‍

This week our founder and CEO Axel Bukowski has a chat with Magnus Ohlsson and Jonas Arnberg in Detaljhandelspodden. They dive deeper into how to plan your inventory to make sure you have the right amount of products in the right place, at the right time. Listen to the full episode below.

03:30 - Why inventory planning has been neglected in recent years

05:00 - The prelude to the market changes in recent years

09:20 - What are companies doing about the overstock they've accumulated?

12:30 - Can we break the markdown cycle?

13:50 - How do you best time your sales and campaign periods?

16:00 - Price strategies when to shift overstock

25:00 - Increase your inventory turnover by 40%

26:00 - How to: demand forecasting

31:05 - Channel strategy, allocation and automation

38:50 - Axel's top tips for brands and retailers moving forward

_________________________


Den här veckan gästar vår grundare och VD, Axel Bukowski, Magnus Ohlsson och Jonas Arnberg i Detaljhandelspodden. De djupdyker i prognostisering oc hur du bäst planerar ditt lager för att se till att du har rätt mängd produkter på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Lyssna på hela avsnittet nedan.

03:30 - Varför lagerplanering har försummats de senaste åren.

05:00 - Marknadens svängningar senaste åren

09:20 - Hur hanterar företag det överlager de ackumulerat på senare år?

12:30 - Kan vi bryta rea-cykeln?

13:50 - Hur du tajmar kampanj och rea-perioder

16:00 - Prisstrategier för att reducera överlager

25:00 - Öka din lageromsättning med 40%

26:00 - Hur gör man prognostiserar efterfrågan

31:05 - Kanalstrategi, lagerallokering och automatisering

38:50 - Axels bästa tips för varumärken och återförsäljare framåt

Hope you enjoy the episode!

Want to learn if Madden Analytics is a good fit for your business? Leave us your details and we'll be in touch!

Subscribe

Get the latest articles on sales and inventory health straight into your inbox.

Get to know Madden