Live with Framtidens E-handel: Supply chain and cash flow management

March 24, 2023

Mar 24, 2023

Expert Insight

A live-recorded episode of Framtidens E-handel in collaboration with Madden Analytics and Treyd

Detta avsnitt av podden Framtidens E-Handel spelades in live på GT30 i Stockholm i regi av oss på Madden Analytics och vår partner Treyd. Avsnittet handlar om supply chain och cash flow management med inga mindre än Gustav Lidén från Flattered och Jemina Pomoell från Astrid Wild.

  • 2:30 min - Hur ser deras försäljning ut i dagens tuffa tider? Vad menas med supply chain egentligen och hur ser det ut för dom?

  • 5:00 min - Vad är skillnaden med sourcing från Europa och Asien?

  • 19:00 min - Hur kan vi snabba på produktionen? Och när börjar försäljningen efter att det sista samplet blivit godkänt?

  • 26:45 min - Hur hanterar de kvalitetskontroller? Hur skalar man produkter? Och hur hanterar de cash flow?

This episode of the podcast Framtidens E-handel The Future of E-commerce) was recorded live in Stockholm in production by Madden Analytics and our partner Treyd. The episode centers around supply chain and cash flow management with guests Gustav Lidén from Flattered and Jemina Pomoell from Astrid Wild.

  • 2:30 min - How do you deal with a tougher economic climate? What does supply chain really mean and what does it look like for Flattered and Astrid Wild.

  • 5:00 min - What's the difference between sourcing from Europe and Asia?

  • 19:00 min - How can we speed up production? When do sales start after the last sample has been approved?

  • 26:45 min - How do Flattered and Astrid Wild handle quality control? How do you scale products? And what are the best tricks for handling cash flow challenges?


Hope you enjoy the episode!

Want to learn if Madden Analytics is a good fit for your business? Leave us your details and we'll be in touch!

Subscribe

Get the latest articles on sales and inventory health straight into your inbox.

Get to know Madden